Alu Metall OÜ

Metallkonstruktioner till byggnader
projektering, tillverkning och montering

ALU METALL OÜ | Metallkonstruktioner till byggnader

projektering, tillverkning och montering

Alu Metall har tillverkat metallkonstruktioner till byggnader sedan 2003, genom att erbjuda kundanpassade lösningar. Vårt mål har ända från starten varit att tillverka kvalitetsprodukter som motsvarar även den mest krävande kundens förväntningar.

Den bästa reklamen för uppdrag som Alu Metall har utfört är referenser från nöjda kunder som även gör att vår kundbas kan växa kontinuerligt.

Byggnader:

 • industribyggnader
 • sporthallar
 • handelsbyggnader
 • bostadshus
 • kontorsbyggnader
 • villor

Produkter:

 • räcken
 • utrymningsstegar
 • skyddstak
 • balkongkonstruktioner
 • rullstolsramper
 • övriga metallkonstruktioner